Vi på Taxi 201 201 AB har tre målsättningar som vi arbetar aktivt med

Vår kvalitetspolicy innebär att vi genom flexibilitet och engagemang kan leverera precis vad våra kunder önskar. Vi arbetar ständigt för att kunna utveckla våra tjänster och produktkoncept.

Inom vår transportpolicy ingår att alla våra förare ska ha attityder och värderingar beträffande sina medtrafikanter att vi betraktas som ett gott föredöme i trafiken.

Tredje har vi vår miljöpolicy där vi värderar vår miljöpåverkan och gör vad vi kan för att förebygga och ständigt minska utsläpp till luft, mark och vatten. Vi vill minst uppfylla de krav som myndigheterna ställer och ser det som självklart att vi som arbetar i trafiken tar vårt ansvar för miljön.

Skötsel

Vi ställer höga krav på oss själva. Förutom att våra fordon skall vara rena och snygga såväl in som utvändigt, är samtliga bilar rökfri.

GPS utrustning

Samtliga våra fordon är utrustade med den senaste tekniken som bygger på GPS, vilket innebär att vi alltid vet vilken bil som är närmast och snabbast kan komma till en viss adress för att ge god service. Fordonen är även utrustade med radiokommunikationsutrustning för dubbel säkerhet.
Samtliga fordon är utrustade med systemintegrerade betalkortstelminaler.

Trafiksäkerhet

Samtliga fordon tillhörande Taxi 201 201 AB har  alkolås installerade, alkolåsen som är av s.k. bränslecellteknik (som Polisen använder) har loggfunktion och är en viktig del i att tillse att samtliga chaufförer är nyktra när man utför sin transport. Taxi 201 201 AB arbetar aktivt med trafiksäkerhet, detta sker genom kontinuerliga utbildningar inom området trafiksäkerhet.

Intern fordonsbesiktning

Taxi 201 201 AB utför två gånger per år interna besiktningar (utöver bilprovningens årliga besiktning) på våra fordon, b.la kontroll av däck, lysen, skolskyltens funktion m.m.

En av dom viktigaste åtgärderna för såväl ökad trafiksäkerhet som av miljöhänsyn, är effektiv samplanering av våra transportuppdrag, det innebär mindre mil, mindre miljöpåverkan och därigenom även en ökad trafiksäkerhet. Samordning av transportuppdrag sker i första hand bland de offentligt betalda transporterna, men förekommer även inom företag och privat- åkande när man så önskar.

Utbildning

För att erhålla anställning som chaufför inom Taxi 201 201 AB   krävs att man förutom sedvanliga krav såsom taxiförarlegitimation, att man genomgått vår interna utbildning. Utbildningen omfattar c:a 120 timmar och avser taxameterhantering, kundbemötande, trafiksäkerhet, körteknik, första hjälpen- hjärt- lungräddning, samt gatu- och geografikunskap.